• SOBE VAKFI
  • Selçuk Üniversitesi
  • SOBE VAKFI
  • Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi, 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren 1873 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz; bilimsel anlamda özgür, kurumsal anlamda özerk, şeffaf ve hesap verebilen, katılımcı ve farklılıklara saygılı, paydaşları ile sürekli iş birliği içinde, rekabetçi, kalite ve öğrenci odaklı olma ilke ve değerlerini kendine misyon edinmiştir.

Selçuk Üniversitesi bünyesinde 23 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 55 araştırma ve uygulama merkezi, 341 laboratuvar, 21 koordinatörlük ile “Geleneği, gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi!” mottosuyla hareket etmektedir.

Selçuk Üniversitesi,  2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla dünyanın dört bir yanından gelen 2387 yabancı uyruklu öğrenci ve toplamda 63.879 öğrencisi ile Türkiye’nin gelişmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarını yürütmektedir.

Üniversitemiz, eğitim öğretim çalışmalarının yanı sıra toplumun faydasına ve yararına olacak tüm iş birliği çalışmalarında bulunmaya önem vermektedir. Bu bağlamda “otizm spektrum bozukluğuna” yönelik geliştirdiği model ve çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir kurum olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) ile de bir takım iş birliği anlaşması yapmıştır.

Üniversitemiz ile SOBE Vakfı iş birliği çerçevesinde;

  • SOBE Vakfının Özel Sobe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin faaliyetlerini gerçekleştirmesinde ve diğer amaçlarını hayata geçirmek için yapılan çalışmalarında, tıp alanının farklı branşlarında tedavi ihtiyacı olanları rehabilitasyon için bilgilendirmek ve yönlendirmek,
  • Eğitim fakültelerinin farklı branşlarında eğitmen (özel eğitim öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, vb.) desteği vermek; hizmetlerin yürütülebilmesi için her alanda iş birliği yapmak,
  • Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan bireyler konusunda farkındalık oluşturulması ile ilgili çocuk ve ailelere yönelik projeler geliştirmek; danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek; eğitim, kurs, staj, çalıştay, seminer ve benzeri programlar düzenlemek veya düzenlenen programlara katkıda bulunmak,
  • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Selçuk Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla SOBE Vakfı ile iş birliği içinde bilimsel araştırmaları, eğitim ve rehabilitasyon ile sosyo-kültürel faaliyetleri koordine etmek gibi bir takım faaliyetleri yürütmektedir.