• SOBE VAKFI
  • HERKES İÇİN UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
  • SOBE VAKFI
  • HERKES İÇİN UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Uygulamalı davranış analizi(UDA) ve onunla davranışı değiştirmek için kullanılmış olan köklü ilke ve uygulamalar tanıtılmıştır. Ayrıca bu ilke ve uygulamalar, gerçek yaşamda UDA'nın gücünü gözlemleme konusunda sayısız deneyime sahip uygulamalı araştırmacılar tarafından açıklanacaktır. 

Kitabı incelemek ve satın almak için:

https://sobedukkan.com/herkes-icin-uygulamali-davranis-analiiz

Editör: ROBERT C. PENNINGTON

Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Sezgin VURAN

                             Dr. Z. Alperen SAĞDIÇ

                             Uzm. Neslihan CANPOLAT ÇIĞ