• SOBE VAKFI
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi
  • SOBE VAKFI
  • Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi 14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile kurulmuştur.

Üniversitemiz, bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerlerle, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Üniversitemiz, eğitim faaliyetleri kapsamında Selçuklu Belediyesi Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde Vakfa akademik yönde destek vermekte, Belediye-Vakıf ve Üniversite arasındaki ortak çalışma kültürünü geliştirmek için çaba sarf etmektedir. Otizmli çocukların, kendileri ile aynı özellikleri taşıyan yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirebilmelerinin yanı sıra, ailelerinin de sosyal dayanışma içinde olması için gerekli katkıyı sunmaktadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 19 Fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 6 Koordinatörlük ve 24 Araştırma Merkezi ile "Geleceğe güvenle bakan üniversite" olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırma Merkezlerinden biri olan Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 30 Ocak 2017 tarihinde kurulmuştur. Merkezin temel amacı, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin erken tanılanması, erken eğitim hizmetlerinin sunulması, eğitim-öğretim ile ilgili program hazırlama, uygulama, öğretim yöntemlerinin uygulamaya dönüştürülmesi, yeni eğitim modellerinin geliştirilmesi, öğretmen eğitimi alanlarında araştırmalar yapmak, ailelere, topluma hizmet sunmak, toplumun farkındalığını arttırmaktır.

Bununla beraber, SOBE Vakfı-Selçuklu Belediyesi İşbirliği Çerçevesinde;

SOBE Vakfı strateji planı hazırlama çalışmalarını destek verilmiş,

SOBE için müracaat eden öğretmen adaylarını değerlendirme,

SOBE için müracaat eden OSB olan bireylerin değerlendirilmesi,

Üniversitede, Otizmde değerlendirme ve tanı süreci, tarafından otizmli çocukların özel eğitimi konulu konferanslar,

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği ve Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen otizm konulu atölye çalışmasında hazırlanan resimlerin SOBE-Selçuklu Belediyesi işbirliği ile tişörtlere basımı,

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri tarafından SOBE eğitim üniteleri iç mekân resimlendirme çalışmaları,

Diş Hekimliği Fakültesi tarafından SOBE’de eğitim gören OSB’li bireylerin diş taraması,

SOBE’de çalışmak üzere belirlenen öğretmenlerin eğitimi,

SOBE’de gerçekleştirilen otizm eylem planı değerlendirme çalışmalarına destek vermek suretiyle bir takım etkinlikler yürütülmüştür.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1297 yabancı uyruklu olmak üzere 38 bin 61 öğrencisi ile Türkiye’ye örnek olacak çalışmaların içinde olmaktan memnuniyet duymaktadır.