• SOBE VAKFI
  • OTİZM VE OYUN
  • SOBE VAKFI
  • OTİZM VE OYUN

Oyun, çocukların gelişimi için önemli bir yere sahiptir. Yaşamın başlangıcıyla beraber çocuklar, kurdukları oyun sayesinde çevreyle iletişim sağlarlar. Çocukların tüm gelişim alanlarına etkisi olan oyun; onlara sorumluluk alma, problem çözme, yaratıcı düşünme, muhakeme etme, sosyal roller edinme, kendini ifade etme, sosyal beceriler, dil becerileri ve bilişsel beceriler gibi pek çok beceri kazandırır. Kısacası oyun çocukları hayata hazırlar ve çocukların günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tanımı gereği otizm, oyunun becerilerinde sınırlılıklar meydana getirmektedir. Bu sebeple otizmi olan birçok çocuk oyunun doğal faydalarını deneyimlemekte zorlanır. Otizmden etkilenen çocuklarda sembolik oyun ve taklit becerilerinde zorluklar, dil gelişiminde ise sınırlılıklar gözlenmekle beraber; yaşanan bu güçlüklerin birbiriyle bağlantılı olduğunu öne süren çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında, otizmden etkilenen çocuklar çoğunlukla oyun becerilerinde basmakalıp davranışlar sergileyebilirler. Otizmi olan çocuklar için sınırlı oyun becerileri, bağımsız performans sergileyebilmeleri, çevreleri ve akranları ile ilişki kurmaları için gerekli birçok duruma da bir sınırlama getirir.  Bu doğrultuda otizmden etkilenen çocuklara, özellikle sosyal aktivitelere ve oyun aktivitelerine katılmalarının öğretilmesi faydalı olacaktır. Bu noktada çocuklara oyun becerilerinin öğretiminde çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların ilgi alanlarına yönelik öğretim süreci planlamak çocukların oyuna katılımlarını artıracaktır. Aynı zamanda otizmden etkilenen çocuklara oyun becerilerini öğretmek ve oyun becerilerinin kapsayıcı ortamlara genellemesini desteklemek çocukların doyasıya oyun oynamalarına katkı sağlayacaktır.

 

 

KAYNAKÇA

 

  • Morrison, R. S., Sainato, D. M., Benchaaban, D., & Endo, S. (2002). Increasing play skills of children with autism using activity schedules and correspondence training. Journal of early intervention25(1), 58-72.
  • Boutot, E. A., Guenther, T., & Crozier, S. (2005). Let's play: Teaching play skills to young children with autism. Education and training in developmental disabilities, 285-292.
  • Jung, S., & Sainato, D. M. (2013). Teaching play skills to young children with autism. Journal of Intellectual and Developmental Disability38(1), 74-90.
  • Carrero, K. M., Lewis, C. G., Zolkoski, S., & Lusk, M. E. (2014). Based strategies for teaching play skills to children with autism. Beyond Behavior23(3), 17-25.
  • Akçamuş, M. Ç. Ö., Acarlar, F., & Gamze, A. L. A. K. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit türlerinin oyun karmaşıklığı ve sözcük dağarcığı ile ilişkileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi19(4), 747-775.
  • Kent, C., Cordier, R., Joosten, A., Wilkes-Gillan, S., Bundy, A., & Speyer, R. (2020). A systematic review and meta-analysis of interventions to improve play skills in children with Autism Spectrum Disorder. Review Journal of Autism and Developmental Disorders7(1), 91-118.
  • Tahiroğlu, D. (2021). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda sembolik oyun. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi38(2), 97-114.

 

Uzm. Merve ÖZTURHAN