• SOBE VAKFI
  • Eğitim Modeli
  • SOBE VAKFI
  • Eğitim Modeli

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI

SOBE Vakfı Özel Eğitim Merkezinde yürütülen özel eğitim hizmetleri dünya genelinde yaklaşık 50 yıllık süreli bir geçmişi olan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA-Applied Behavior Analysis) modeline dayalıdır. Uygulamalı davranış analizi, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik bilinen bilimsel ve en etkili eğitim modelidir. Bilimsel araştırmalar, özellikle 5 yaşından önce uygulamalı davranış analizi modeline dayalı yoğun eğitim alan otizmli çocukların yaklaşık yarısının, ileriki yaşlarında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabildiklerini göstermektedir.

Merkezimizde sunulan eğitim programları her çocuk için özel olarak hazırlanır. Çocukların performansına ilişkin düzenli veri toplanır ve grafiksel analizi yapılır. Bu grafikler öğretim programını yeniden gözden geçirmeye ve geliştirmeye yardım eder ve böylece ilerlemelerin sürekli olması sağlanır. Eğitim  müfredatı  işlevsel akademik beceriler, iletişim becerileri, sosyal beceriler, öz bakım becerileri, mesleki beceriler, serbest zaman, aile ve toplumsal yaşam becerileri ile zarar verme ya da tekrarlayan davranışları azaltmaya yönelik programları kapsar. Tüm öğretim ve davranış azaltma süreçleri Uygulamalı Davranış Analizi ilkelerini esas alır ve bilimsel dayanağı güçlü yöntemler kullanılır.

Eğitim programlarından eğitimciler, eğitimcilere danışmanlık yapan süpervizörler ve eğitim direktörü sorumludur. Çocuklardaki ilerlemeleri gösteren veriler eğitimci ve süpervizörler tarafından her gün düzenli olarak gözden geçirilir. Çocuklardaki olumlu gelişmeler eğitimcilerin başarısını gösterir. Süpervizörler, bir eğitmen yetiştirme programı kapsamında eğitimcilere sürekli işbaşında danışmanlık yaparlar. Bir süpervizörün başarısı, danışmanlık yaptığı eğitimcilerin gösterdiği başarı ve öğrencilerdeki ilerlemelere göre değerlendirilir.  Eğitim hizmetlerinden yaralanan çocuklar, bu hizmetleri sunan eğitimciler ve süpervizörler değerlendirme sonuçlarından başarıyla çıkmaları halinde eğitim direktörü ve diğer yöneticiler başarılı kabul edilirler. Bir biri ile bağlantılı bu sonuçların oluşturduğu sistem, etkili bir programın geliştirilmesinde büyük önem taşır.